Hantverkare på Grupp 46 utför byggprojekt

Flexibel partner och byggföretag i Stockholm

Grupp 46 är ett entreprenad och bemanningsföretag med arbetsområde i hela Mälardalen.

Våra kunder är återkommande medelstora- och stora bygg och fastighetsföretag.

Vår styrka är att skräddarsy kring kundens önskemål och behov med ekonomi och kvalitet i fokus.

Byggarbeten vi utför

Fogningsarbeten
Lokal- och kontorsanpassningar
Gipsentreprenader
Rivning- och återställningar
Byggservice och renoveringar

Bemanning inom bygg

Vår personal består av snickare, rivare och grovisar, gipsare, fog- och puts personal.

Personal från Grupp 46 är utrustade med el-handverktyg, innehar skyddsutrustning, skyddskläder och bär ID06.

Fråga oss gärna om du önskar att personalen ska ha någon form av utbildning eller certifikat.

Personal som trivs

Vi arbetar runt några nyckelord som vi vill ska genomsyra hela vår organisation. Dessa nyckelord arbetar vi efter och är vår filosofi för vad som skapar en lyckad arbetsplats och ett bra samarbete med kunder och personal.

⦁ Teamkänsla
⦁ Detaljer
⦁ Positivitet
⦁ Problemlösning
⦁ Ansvar
⦁ Ödmjukhet