bemanningspersonal bygg Grupp46

Byggentreprenad Stockholm

 Grupp 46 entreprenadföretag StockholmVi utför byggentreprenader i Stockholm med hög kvalité

Att leverera kvalitet med fokus på helheten är ett arbetssätt där även små ombyggnationer är superviktiga. Vår byggserviceavdelning är snabbt på plats om du behöver hjälp med reparationer, skador, småentreprenader eller vanligt underhåll av din fastighet.

Med skickliga hantverkare kan du lita på att vi löser det mesta. Vår byggserviceavdelning är dessutom vana att arbeta i miljöer där andra verksamheter fortfarande pågår.

Du som kund väljer om vi ska utföra total- del eller utförande entreprenad.

En lyckad entreprenad grundas till stor del av bra och kunnig personal på plats, flexibilitet mellan oss, vår personal och beställaren.

Arbetsbil bygg

Byggarbeten vi utför i Stockholm:

Fogningsarbeten
Lokal- och kontorsanpassningar
Gipsentreprenader
Rivning- och återställningar
Byggservice och renoveringar

Snickare som snickrat takstolar

Entreprenadformer för våra byggprojekt

Du väljer om vi ska utföra hela eller delar av projektet inklusive material eller om vi endast tar på oss utförandet utan material.

Vår styrka är att vi både är ett Entreprenad och ett Bemanningsbolag.