Fogning utförs på fastighet i Stockholm

Vi utför fogning i Stockholm

En fog är som bäst när den uppfyller sin funktion utan att synas

Vi är specialister på att foga med mjukfog och vi utför i dagsläget våra uppdrag först och främst i Stockholm. Vi utför alla typer av fogningsarbeten och de flesta typer av byggfogar och rörelsefogar. En stor del av våra foguppdrag innebär även att foga mellan betongelement samt där fönster och dörrar ska vara placerade på prefabricerade stomhus.

När vi utför våra fogningsarbeten strävar vi alltid efter täta hus som leder till minskad energiförbrukning samt minimerar riskerna för att fukt ska tränga in i fastigheten eller konstruktionen.

Vi har ett nära samarbete med de största materialleverantörerna och med vår erfarenhet och kunskap kan vi påverka utvecklingen av nya produkter.

Vi har ett långsiktigt miljötänkande och vår policy är att ständigt höja kunskapsnivån hos vår personal och därmed säkra kvalitén på våra fogningsarbeten.

Auktoriserad fogningsentreprenör i Stockholm

Svenska fogbranschens riksförbundVi är medlemmar och certifierade via SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) och arbetar enligt deras anvisningar och rekommendationer, både gällande utförande av fogningsarbete och materialval. Vi är även auktoriserade gällande PCB-sanering, brandtätning och brandfogning. Vårt verksamhetsområde är hela Stockholms län.

PCB sanering

Även om PCB saneringen har pågått för fullt de senaste åren så finns fortfarande en del av det förbjudna ämnet PCB fortfarande kvar i hus byggda mellan 1956-1973. PCB, polyklorerade bifenyler, var vanliga som mjukgörande komponent i vissa fogmassor fram till 1973 när denna användning förbjöds. Förekomst av PCB i byggnader kräver åtgärder från såväl miljö- som hälsosynpunkt. Vi är auktoriserade för att sanera och byta ut PCB.

Här kan du läsa mer om PCB sanering Miljödepartementets förordning SFS 2007:19

Kunskap och erfarenhet för ett lyckat fogningsarbete

En snygg och väl fungerande fog är en viktig detalj för ett byggprojekt både vid nybyggnation och renovering. Att lyckas med en korrekt utför fogning kräver kunskap och noggrannhet.

En fog fyller flera viktiga funktioner i en byggnad. Förutom att den synliga fogen ska vara estetiskt snygg, ska fogen även vara tät och fästa mot det material där den appliceras. Vid olika anslutningsmaterial krävs olika tekniker för god vidhäftning. Bland annat kan speciell primer behövas, och fogens utformning är alltid viktig.

Dagens nya byggnader kräver ofta mjukfogning i flera olika delar och moment. Rörelsefogar mellan betong element, prefab delar, glasfasader (Structual Glazing), partier, våtutrymmen med mera är exempel där mjukfogning används.

En mjukfog kommer med tiden att skifta lite i färg. Dels på grund av naturligt slitage, men också av smuts, speciellt vid fogning på utsatta platser. En golvfog utsätts t.ex. för en konstant påverkan och blir ofta snabbt smutsig. Trafikerade vägar och dammiga miljöer är också stora bovar till fogar som skiftar färg. Vid härdning av fogen är det knappt att man ser skillnaden med blotta öga så det är inte denna skiftning som gör skillnad. Tänk även på att fogar oftast även går att tvätta.

Metoder vid omfogning

Vi gör även omfogningar av äldre fogar. Vid omfogning och rensning av äldre fogar får man räkna den dubbla arbetstiden mot nyfogning, då det ofta krävs en ganska omfattande rengöring och eventuellt slipning av gamla kontaktytor. Ett exempel är fogning av betongelement med en äldre mjukfog som släppt. Ofta krävs här efter utskärning av den gamla fogen även ett varv med vinkelslipen för att säkerställa att diverse fogrester är borta och för att få en ren och fin ny kontaktyta.

Fogningsarbeten

Grupps 46 AB utför alla typer av fogningsarbeten i Stockholm och arbetar t.ex. med:

  • Brandfogning och brandtätning
  • Prefab fogning som fasadelement
  • Utfackningsväggar
  • Stenfogning
  • Fogning i kök och badrum
  • Epoxifogning
  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster och dörrar
  • PCB Sanering

Tack vare vår kompetens och vårt breda kunskapsområde kan vi garantera professionellt utförda fogningstjänster.

Vi vänder oss först och främst till företag, fastighetsägare och entreprenörer, men utför även fogningsarbeten till privata fastighetsägare.

Grupp 46 erbjuder ett utbud av specialtjänster i Stockholms län inom fogning och brandskyddstätningar. Projektet anpassas efter kundens önskemål och behov för att förlänga fastighetens livslängd och trivsel för boende. Fogning och tätning i kök, badrum, runt fönster och dörrar, stenfogning, fasadelement och epoxifogning är bara några av alla våra fogningstjänster i Stockholm.

Behöver du hjälp med fogning i Stockholm?

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt fogningsprojekt i Stockholm. Ring oss direkt på 08-501 00 551  eller fyll i en intresseanmälan för ditt projekt på vår kontaktsida så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

Några av alla våra utförda fogningsarbeten i Stockholm

Utvändig fasadfogning byggprojekt Stockholm

Utvändig fasadfogning åt Gärahovsbygg AB

Fogningsarbete på nya vikingaskolan i Haninge

Fogningsarbete vikingaskolan i Haninge

Fasadfogning åt Strängbetong

Fasadfogning åt Strängbetong AB