Hantverkare för byggentreprenad på Grupp 46

Kontorsanpassning av lokaler och butiker i Stockholm

Vi utför stora och små anpassningar av kontor, lokaler och butiker, allt efter dina behov och önskemål.

Varje arbetsplats är unik, med unika människor som jobbar för att verksamheten ska nå framgång och lönsamhet. Till det behövs en väl fungerande anpassning av lokalen som dels ska anpassas för verksamheten och dels för de anställdas behov och trivsel.

Erfarenhet och kunskap av kontorsanpassning

Vi har erfarenhet och kunskap om kontorsanpassningar och konverteringar i offentliga miljöer av olika slag, exempelvis ombyggnad av kontor eller butik.

Under arbetes gång tar vi alltid hänsyn till de hyresgäster som finns i fastigheten så de inte påverkas negativt av byggprojektet.

Flertalet av våra uppdrag för kontorsanpassning sker i pågående verksamhet på både kontor och i befintliga butiker.

Hitta den bästa lösningen för ombyggnad av kontor eller butik

Oavsett om du vill byta till nya ytskikt på golv och vägg, eller anpassning av befintliga installationer som t.ex. nya rumsindelningar, nya pentryn eller personalkök, så kan vi hjälpa dig att bygga om och hitta en lösning som passar ditt företag och din personal.