Miljö i Stockholm

Miljöpolicy

Målsättning med vår miljöpolicy

• Bidra med det vi kan för en frisk och bra miljö i Sverige
• Få alla våra medarbetare att värna om miljön och följa våra riktlinjer inom miljöplanen
• Föregå med gott exempel inom branschen och vara bland de ledande i miljöfrågor
• Att vid 2020 enbart ha tjänstebilar med eldrift

Tillvägagångsätt i vardagliga rutiner

• Använda miljövänliga produkter i daglig drift och arbete
• Hantera avfall enligt anvisningar och föreskrifter
• Utbilda våra medarbetare i miljöfrågor
• Informera medarbetare om vår plan och skapa rutiner för att kunna följa den
• Minimera användandet av fossila bränslen
• Samåkning i största möjliga mån
• I möjlig mån konvertera till el drivna tjänstefordon. (deadline 2020)

Uppföljning

• Utvärdera planen varje halvår och se över brister. Effektivisera och hitta nya lösningar på eventuella problem
• Daglig kommunikation för förbättring

 

Vår miljöpolicy i PDF-format.